Valg av eidsvollsmenn fra Nedenes - med spesiell vri


Valget av tre eidsvollsmenn fra ”Nedenes amt” foregikk på Brekka i Austre Moland sogn 14. mars 1814. To valgmenn møtte fra hvert av disse 16 sognene: Gjerstad, Holt, Vegårshei, Austre Moland, Tromøy, Øyestad, Fjære, Froland, Landvik, Eide, Vestre Moland, Høvåg, Birkenes, Dypvåg, Flostad og Søndeled.

Stiftamtmann Oluf de Schouboe var til stede og ledet valget i egenskap av amtmann i Nedenes og Råbyggelaget.

Før avstemningen sa stiftamtmann Schouboe noen ord om handlingens viktighet og om hvilke egenskaper utsendingene til Eidsvoll burde ha. De tre valgte ble:
-sogneprest i Vestre Moland, Hans Jacob Grøgaard, 21 stemmer
-sorenskriver i Nedenes Andreas Fredrich Finne, 18 stemmer
-lensmann og gårdbruker Thore Reiersen Lilleholt, 18 stemmer.


Dokumentet ovenfor: Fullmakten fra valgmannsvalget i Nedenes 14. mars 1814.
Ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 14. mars 1814. Jnr. 211/14/4.

De som har signert dokumentet med valgresultatet, er Schouboe og de 29 som ikke selv ble valgt.

Et likelydende eksemplar av dokumentet ble tatt med til Eidsvoll og finnes i dag i Riksarkivet.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.

Avstemningen


Men resultatet var ikke over med dette. Her er tellelisten fra valget i Nedenes 14. mars. Den ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 14. mars 1814. Jnr. 211/14.

Av avstemningen ser vi at Grøgaard fikk 21 stemmer, Finne 18 og Lilleholt 18 stemmer.

Men så ser vi at Jacob Aall fikk 31 stemmer. Han kunne ikke være til stede ved valgmannsvalget i Holt og hadde derfor ikke blitt valgmann. Da kunne han heller ikke velges til eidsvollsmann. Men likevel stemte altså valgmennene på ham.

Siden Aall formelt sett ikke kunne velges til eidsvollsmann, ble han heller ikke ført opp i fullmakten som valgt. I stedet ble valgmennene enige om en annen framgangsmåte.

Søknad om å erstatte Finne med Aall


Da valget var over 14. mars, skrev valgmennene en søknad til regenten om at Jacob Aall måtte bli godtatt som representant til forsamlingen på Eidsvoll.

Der framgår det at siden Aall var fraværende under valget i Holt sogn, ble han ikke valgt til valgmann. Likevel gikk valgmennene nå inn for at Aall måtte bli representant til Eidsvoll. Grunnen var at Aall var "... erkiendt for den fortrinligste Mand af Kundskaber, Tænke- og Handlemaade."

Søknaden er skrevet av sorenskriver Finne, som erklærte at han "... renuncerer paa de mig skienkede Stemmer og træer mig efter Pligt tilbage." Alle valgmennene (valgkomiteen) har signert.

Søknaden ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 14. mars 1814. Vedlegg til dok. 41.

Regentens godkjenning


Christian Frederik godkjente søknaden i svar til stiftamtmannen 21. mars. Der sier regenten at "... Ridder Aal er bekjendt som en ligesaa klog Videnskabsmand, som patriotisk sindet Borger."

Stiftamtmannen sendte innholdet i regentens svar til Aall 26. mars og til Finne 28. mars. Dermed kunne Jacob Aall forberede seg på å reise til Eidsvoll.

Dokumentet ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 21. mars 1814. Dok. 41.


Mars 2014
Roger Tronstad
Statsarkivet i Kristiansand