Valg av eidsvollsmenn fra Mandal


Valget av eidsvollsmenn fra Mandal fant sted på Lunde i Søgne 19. mars 1814. De tre valgte ble:
-gårdbruker Osmund Andersen Lømsland, Tveit
-gårdbruker Syvert Omundsen Eeg, Søgne
-gårdbruker Erich Haagensen Jaabech, Mandal.

Vi har ikke funnet noe eksemplar i statsarkivet av fullmakten fra dette valget.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.