Valg av eidsvollsmenn fra Lister


Valget av eidsvollsmenn fra Lister fant sted på Feda i Feda 16. mars 1814. De tre valgte ble:
-kjøpmann Gabriel Lund, Farsund
-fogd i Lister Jens Erichstrup
-bonde Teis Jacob Torkildsen Lundegaard, Lyngdal.

Vi har ikke funnet noe eksemplar i statsarkivet av fullmakten fra dette valget.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.