Valg av eidsvollsmenn fra Vesterlenske infanteriregiment


Vesterlenske infanteriregiment var en av de landmilitære enhetene som fikk velge to representanter til Riksforsamlingen.

Valget av eidsvollsmenn fra denne enheten fant sted i Exercerhuset i Kristiansand 3. mars 1814. Først valgte man to valgmenn fra hver divisjon, som så valgte disse to til å møte på Eidsvoll:
-major Just Ely, Kristiansand
-underjeger, gårdbruker Omund Bjørnsen Birkeland, Konsmo i Audnedal.

Vi har ikke funnet noe eksemplar i statsarkivet av fullmakten fra dette valget.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.