Valg av eidsvollsmann fra Arendal


Arendal hadde status som by. Siden den ikke var stiftsby (med domkirke), skulle den velge bare én eidsvollsmann. Byen hadde bare én kirke/menighet, så derfor ble valget direkte.

Fullmakten fra valget i Arendal 1. mars 1814.

Fullmakten fra valget i Arendal 11. mars 1814, s. 1.

Fullmakt fra valget i Arendal 11. mars 1814.

Fullmakt fra valget i Arendal 11. mars 1814, s. 2.

Valget av eidsvollsmann fra Arendal fant sted 11. mars 1814. Den valgte ble:

-distriktslege Alexander Christian Møller.

Her er et eksemplar av fullmakten 11. mars 1814. Det ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Innkomne brev fra Arendal byfogd 1814, eske 1037.

Det framgår helt til slutt av eksemplaret at det er en avskrift av originalen.

Originalen ligger i dag i Riksarkivet. Det var originalen Møller hadde med seg til Eidsvoll.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.