Om landdistriktenes valg til riksforsamlingen


Dokumentet nedenfor: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 19. februar 1814. Jnr. 211/14/4.


Mottaker av dette brevet var Amtmannen i Nedenes amt. Han var også stiftamtmann, så den tittelen ble helst brukt om ham.

Først skriver regenten om avleggelse av troskapsed og om embetsmenn som ikke var født i Norge. Jf. brev til stiftamtmannen vedrørende byene.

Så følger noen ord om valg av tre representanter fra amtet til riksforsamlingen. Valget skal skje på et bekvemt sted midt i amtet og til en tid slik at alle kan rekke fram etter at valgmannsvalgene i kirkene er ferdige. I Nedenes amt må amtmannen (stiftamtmannen) være til stede. Minst en av bondestanden må velges blant de tre i amtet og skal møte i Eidsvoll 10. april.

Det var altså i egenskap av amtmann (og ikke stiftamtmann) at Oluf de Schouboe skulle være til stede.