Om byenes valg til riksforsamling


Dokumentet nedenfor: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 19. februar 1814. Jnr. 210/14/3.


Christian Frederik underretter her stiftamtmannen om at embetsmenn og folket skal avlegge troskapsed i kirken.

Embetsmenn som ikke er født i Norge, og som ikke ønsker å bo videre i Norge, kan få si fra seg embetet sitt. Men hvis de ønsker å bli værende i Norge en stund etter å ha sagt fra seg embetet, kan de slippe å avlegge troskapsed til Norges sak. (Brevet er myntet spesielt på byene, hvor de fleste embetsmennene bodde.)

Så blir stiftamtmannen bedt om å sørge for det formelle ved valg av representanter til riksforsamlingen.

Stiftamtmannen i Kristiansand orienterte deretter magistrat og byfogder om brevet.