Om selvstendighet og riksforsamling


Dokumentet nedenfor: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 19. februar 1814. Jnr. 213/14.

Her forteller Christian Frederik
-at den svenske regjeringen tvang kong Frederik 6. til å forlate Norges trone
-at den svenske regjeringen prøvde å lokke det norske folk til å være utro mot Frederik 6.
-at den svenske regjeringen prøvde å utsulte det norske folk under fredsforhandlingene
-at den svenske regjeringen nå prøver å få det norske folk til å underkaste seg det svenske åk og delta i krig i utlandet.


Han ber det norske folk om å hevde Norges selvstendighet, og han vil hjelpe folket til å oppnå dette. Og han varsler at en forsamling av valgte menn skal møtes for å bestemme Norges regjeringsform. I denne kunngjøringen nevnes altså ikke Eidsvoll uttrykkelig.