Christian Frederiks kunngjøringer 19. februar


Til stiftamtmenn, amtmenn og biskoper i Norge kom det flere viktige dokumenter datert 19. februar fra Regentskapet. Der gjorde Christian Frederik rede for viktige temaer for Norge på grunnlag av det som han hadde drøftet med stormennene i møtet på Eidsvoll 16. februar.

Gjennom disse dokumentene fikk lokalforvaltningen og innbyggerne på Agder nærmere kunnskap om den nye situasjonen for landet.

Hva var innholdet i brevene, og når kom de til Agder?