Nicolai Wergeland


Nicolai Wergelands brev 7. mars 1814

Nicolai Wergelands permisjonssøknad 7. mars 1814.

Wergeland ble valgt til eidsvollsmann i Kristiansand domkirke på bededagen fredag 4. mars 1814. På den tida var han residerende kapellan i samme kirke.

Mandag 7. mars søkte han biskopen om permisjon for å delta i riksforsamlingen. Her ser vi permisjonssøknaden. Han skriver at byen hadde valgt ham til "... en af dens Deputerede Medlemmer af Folkeforsamlingen paa Eidsvold ...".

Wergeland ber om lov til å konfirmere konfirmantene sine femte søndag i fasten og forlate embetet sitt den tida møtet på Eidsvoll varte. Kollegaer i Kristiansand hadde lovt å besørge embetsoppgavene i hans fravær.

I venstre marg har biskopen notert at han besvarte dette etter Wergelands ønske 12. mars.

Permisjonssøknaden ligger i: Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Innkomne brev, eske 0065, Mandal prosti 1814.

Dronningens gate 21

Familien Wergelands bolig i Kristiansand.

Da Wergeland ble valgt til eidsvollsmann, bodde han med familien i Dronningens gate i Kristiansand.

Fotografiet som vi her ser av huset, ble tatt 17. mai 1881, samme dag som statuen av Henrik Wergeland ble avduket i Kristiania. Huset brant i 1892. Foto: Statsarkivet i Kristiansand.

Her har vi skrevet om familien Wergeland i Kristiansand.