I arkivene i Statsarkivet i Kristiansand finnes det mange opplysninger om eidsvollsmennene fra Agder. Vi skal vise noen eksempler.

Det er skrevet mye om eidsvollsmennene. I Agder historielags årsskrift nr. 41 står det litt om alle eidsvollsmennene fra Agder.

Du finner stoff bl.a. på disse nettsidene:

http://www.eidsvollsmenn.no/

http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9061023