Gjennom 2014 skal vi legge ut mange spennende dokumenter som gjelder 1814. Dokumentene ligger i forskjellige arkiver i Statsarkivet i Kristiansand.

Det gjelder for det første brev som kom fra sentrale myndigheter i Kristiania til lokalforvaltningen på Agder angående viktige begivenheter.

Og for det andre gjelder det dokumenter som sier noe om hva som foregikk lokalt med hensyn til blant annet valg av eidsvollsmenn. 

I menyen til venstre kan du velge tema under punktet 1814.

Kontaktperson:
Roger Tronstad
førstearkivar
Statsarkivet i Kristiansand
rotr@arkivverket.no