Alt tinglysingsmateriale (pantebøker og panteregistre) for Agder-fylkene fram til ca. 1950 er skannet. Protokollene er lagt ut på Digitalarkivet.

I stedet for å bestille kopier hos oss, kan du selv finne dokumenter og skrive ut. Nedenfor er veiledninger som viser deg hvordan.