Alt tinglysingsmateriale (gammel grunnbok, pantebøker og panteregistre) for Agder-fylkene fram til ca. 1950 er skannet. Du finner materialet på Digitalarkivet.