Folketellinger er lister med opplysninger om personer på et bestemt tidspunkt. Det finnes mange folketellinger for Agder.

Tellinger som inneholder personnavn, kalles nominative. Tellinger som bare viser antall personer, kalles numeriske. (Tellinger som bare omfatter menn, kalles manntall. Her ser vi bort fra manntall.)