Velkommen 3. juni 2014 kl 9-15


Adresse: Märthas vei 1 (i Presteheia), Kristiansand
Tlf: 38 14 55 00

Har du et ukjent brev eller fotografi fra krigen som du vil ha skannet? Kom til Arkivsenter sør 3. juni, så hjelper vi deg. Det er også fint om du har opplysninger eller en liten historie som hører til. Kanskje det kan legges på nettet og bli tilgjengelig for andre?

Dette er et ledd i et europeisk samarbeid om ukjente historier fra krigen.

Europeana er en digital skattkiste med 33 millioner bøker, filmer, malerier, kunstgjenstander, manuskripter og dokumenter fra 2300 bidragsytere. Portalen rommer hele Europas kulturhistorie og 30 språk. Europeana er finansiert av Europakommisjonen.

Norske museer, bibliotek og arkiver bidrar mest i Europa sett i forhold til folketallet, med hele 1,8 millioner objekter hittil. Via Digitalt fortalt – den norske inngangsporten til Europeana – kan alle bidra med sine egne fortellinger.

Mer informasjon på Kulturrådets nettsider .

Mer informasjon om Europeana: http://europeana.eu/

Følg Europeana på Twitter @europeanaeu  og #AllezCulture.