Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid.

Arkivdagen arrangeres hvert år, vanligvis andre lørdag i november.

I Vest-Agder samarbeider Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS om å arrangere Arkivdagen.


_____________________________________________________________

Arkivdagen 2015 i Kristiansand


Tid: Lørdag 7. november kl. 11-15.

Sted: Arkivsenter sør , Märthas vei 1, Kristiansand

Tema: Grenseløst

Program:

-Kl. 11.00: Bård Raustøl fra IKAVA holder foredrag om kommunesammenslåinger og –oppdelinger som har blitt gjennomført i Vest-Agder.

-Kl. 12.00: Roger Tronstad fra statsarkivet lanserer sin nye bok ”Jøder på Agder 1851-1945” og holder foredrag om samme tema.

Arrangementet er gratis. Åpen lesesal.

Gratis parkering. Buss nr. 22 stopper rett på utsiden.