I enkelte postarkiver kan en finne materiale om de postførende skipsrutene, blant annet rutetabeller og sirkulærer fra departementene.