Tirsdag 17. april 1827 la ’Dampfartøiet No.1’, som senere fikk navnet ’Constitutionen’, ut på sin første seilias fra Kristiania til Kristiansand. Skipet ble ført av Christopher Budde og anløp Holmestrand kl. 09.30, som var i henhold til rutetabellen. Tolleren fant grunn til å gjøre en liten anmerkning i tollboken om begivenheten.

’Constitutionen’ brukte to og en halv til tre dager på ruten fra Kristiania til Kristiansand. Dette betydde at posten var fremme vel et halvt døgn tidligere enn ved ruten over land.

Skipene kunne i stille vær gjøre en fart på vel 7 knop. Fører og styrmann var sjøoffiserer, det øvrige mannskapet utgjorde 10-12 mann. Frakter og billettpriser var i førstningen høye. Lasterom var det ikke, og en tok i begynnelsen ikke større kolli enn 50 kg. Men båtene ble straks populære som passasjerskip. På sommeturene kunne ’Constitutionen’ ha omkring 200 passasjerer til hovedstaden, og ’Prinds Carl’ skal en gang ha ført 400 passasjerer til Danmark.