Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Mange veier var så smale og sterkt trafikkerte i turisttiden at kjøring med motorvogn ikke kunne innvilges. Kjøring var også regulert til kun å gjelde faste dager. Brudd på bestemmelsene førte til anmeldelser og bøter.

Kjøring i forbudt område kunne føre til at kjøringen måtte avbrytes og - som i dette tilfellet - bilen måtte fraktes på annen måte til bestemmelsesstedet.

I Statsarkivet er det oppbevart motorvognsaker i arkivene fra politi, fylkesmann og vegvesen.

Vedkjennelse av straff for ulovlig bilkjøring

Erkjennelse fra sjåføren for motorvogn nr. 50.