Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Margit Halvordatter blir født på Moland i Bø i 1850 som første barn av foreldrene Halvor Gregersen og Ingerid Anundsdatter. Men i 1853 skjer det noe som må ha vært rystende for den lille familien. Margit får en søster, Ingrid, men moren dør i barselseng 26 år gammel. Margits lillesøster skal også bare bli tre år gammel, hun dør i mars i 1856.

Fotokopi av Greger Gregersens erklæring om at han tar til seg Margit.

Margits onkel, Greger Gregersen, erklærte at han skulle ta henne til seg da faren hennes utvandret til Amerika. Bø sokneprestkontor, Fattigvesen – Diverse dokumenter 2 (1854-1912).

Så begynner et nytt liv for Margit. Faren blir gift på nytt med Liv Anundsdatter, som fra før har en datter på Margits alder. Margit lever sammen med sin far, stemor, stesøster og sine etter hvert tre halvsøsken på Moland. Men i 1862, før Margit er fylt tolv år, bestemmer familien seg for å utvandre til Amerika. Det var tunge år i Norge, og mange valgte å søke lykken i Amerika, der man så for seg nye muligheter og bedre livsvilkår. Faren og stemoren pakker sakene, men det blir bestemt å la elleve år gamle Margit bli igjen i Norge uten resten av familien.

Margit skal bo hos sin ugifte onkel Greger Gregersen og søsteren hans Anne på gården Indlæggen. Med påholden penn erklærer Greger Gregersen at han tar til seg Margit ved hennes fars utvandring til Amerika, og at han innestår for at barnet ”ikke skal komme til Byrde for Bø Fattigvæsen i nogen Henseende”. I folketellingen av 1865 står Margit oppført som tjenestepike på gården Indlæggen.

Hvorfor Margit ble igjen i Norge kan vi bare tenke oss til. Var det for dyrt å ta med alle barna på amerikabåten? Kanskje var det en praktisk ordning for å sørge for at farens ugifte bror og søster ble tatt vare på? Eller ønsket Margit selv å bli igjen hos sin tante og onkel?

Vi har i alle fall funnet noe som kan tyde på at Margit hadde det bra hos tanten og onkelen.  Tanten, som lever lengst av de to, gir henne de aller beste skussmål i sitt testamente, hun mener Margit har ”udviist en sjelden orden, duelighed og vellvillie imod mig, ligesom hele tiden hun har været sammen med mig ogsaa med troskab og redelighed har stræbt at fremme mit vel”. Tanten testamenterer alt hun eier til Margit.

Margit blir boende på Indlæggen. Den første mars 1878, 27 år gammel, gifter hun seg med Elling Anundsøn fra Lunde, som i følge folketellingen fra 1900 er gårdbruker, tømmermann og driver med steinarbeid. Sammen får de flere barn..