Dette er ingen egen protokoll, men lister som er innbundet i klokkerbok I 2 for Fiskum (nå i Øvre Eiker) i Buskerud. Bondesønnen Peder A. Teye (1768-1839) var omgangsskolelærer i Fiskum fra 1789, og klokker samme sted fra 1794. Han var usedvanlig skrivefør, og utmerket seg som en særdeles pertentlig og nøyaktig protokollfører med en utrolig flott skjønnskrift, av et slag som arkivbrukere så altfor sjelden treffer på. Ved omvisninger bruker vi ofte denne protokollen som eksempel på at ikke alle gotiske kilder er ”umulige”. Skolelistene her spenner over tidsrommet 1789-1797. De viser blant annet at Teye praktiserte et eget karaktersystem som han brukte på elevene sine.

Lenke til listene

Slekten Teye har også etterlatt seg et privatarkiv som er registrert i Arkivportalen og oppbevares ved Statsarkivet i Kongsberg. Materialet består blant annet av håndskrevne lærebøker, en notatbok om farging av garn, forsølving og olje- og malingsfremstilling, diverse tegninger og en husholdningsregnskapsbok.