Utsnitt elevprotokoll som viser at P.A.Munch var første elev ved skolen

Elevprotokollen viser P.A.Munchs imponerende artiumkarakter. Skien offentlige høyere allmennskole, elevprotokoll 1 (1823-1851)

Skien lærde skole – latinskolen - ble offisielt åpnet 24 januar 1824. Datoen var ikke tilfeldig valgt, den falt nemlig sammen med kong Karl Johans fødselsdag. Kongen hadde selv bidratt med en pengegave til etablering av skolen.

Skien lærde skole var organisert som andre lærde skoler på den tiden. Den ble administrert av rektor, og dennes var leder av forstanderskapet som igjen hadde eforatet som øverste tilsynsmyndighet. Eforatet besto av stiftamtmannen og biskopen i stiftet. Det opphørte med ny skolelov i 1869.

Den eldste elevprotokollen viser at den senere kjente historikeren P.A. Munch er innskrevet som elev nr. 1. Den samme protokollen viser ellers at elevene i de første tiårene kom fra store deler av landet. Elevprotokollen er tilgjengelig på Digitalarkivet.