Mai måned forbinder vi med duft av hegg og syrin blandet med lyder fra bilhorn og fløyter fra årets russ. Den nåværende norske russetradisjonen skriver seg fra 1905 da røde russeluer først ble brukt av elever ved avgangsklasser ved høyere skoler i Kristiania. Siden spredte russefeiringen seg over hele landet.

Også avgangselevene ved Skien gymnas i 1966 feiret avslutningen på 12 års skolegang. Turen gikk til København – med en av gymnasets lektorer som reiseleder.

Programmet kombinerte kultur og fornøyelse. Det var lagt opp til besøk i Glyptoteket og hos Tuborg. Vi kan ellers lese i lektorens reisebeskrivelse om en vrikket ankel og at ”en del av det kvinnelige klientell fikk normale magesmerter”. Bortsett fra dette var turen vellykket.