Horten Tekniske Skole ble opprettet som Den tekniske skole i Carl Johans Værn i 1855. Den skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk, og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole.

Foto av Horten Tekniske Skole 1899

Horten tekniske skole. Foto fra 1899. Horten Tekniske Skole: Personalet 2.

Den fikk etter hvert navnet Horten Tekniske Skole, på folkemunne ”Tekniker’n”, og det tok ikke lang tid før skolen ble meget populær. Det ble etter hvert trangt om plassen, og i 1860 flyttet skolen fra Verftets kontorbygning til vaktbygningen, som forble skolelokaler helt til 1939. 

Skolen nøt stor anerkjennelse, og fikk ofte forespørsler fra industrien om uteksaminerte elever. Denne oppgavesamlingen i mekanikk fra 1890 er skrevet av Ludvig Gerhart Larsen fra Vestre Aker som var elev ved skolen og tok eksamen i 1891. Av folketellingen 1910 kan vi se at han endte opp som fabrikkbestyrer ved Christiania Damp- og Oliemølle i Sandakerveien i Kristiania, som var en del av Lilleborg fabrikker og blant annet produserte lin- og kokosolje. 

Oppslag i oppgavesamling etter Ludvig Larsen

Oppgavesamling i mekanikk fra 1890. Horten Tekniske Skole: Undervisning 2.

 

Skolen byttet i 1977 navn til Horten Ingeniørhøgskole, før den i 1991 ble slått sammen med Tønsberg Maritime Høgskole til Høgskolesenteret i Vestfold, fra 1994 Høgskolen i Vestfold. Statsarkivet i Kongsberg har to separate arkiver etter denne skolen, Horten Ingeniørhøgskole og Horten Tekniske Skole.