Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Fotokopi av brev 28.1.1871

Første side av brev fra skolelærer Baardseth. Norderhov sokneprestkontor: Saksarkiv, dokumenter nr.9, Kirkens ordning og organisasjon, skole 1825-1875.

Skolebygningen og lokalene kunne det være så som så med. Den første skolebygningen for Stranden skole i Ringerike ble bygget i 1865 og allerede noen få år etter var det behov for utbedringer og reparasjoner.

Norderhov skolekommisjon fikk tidlig i 1871 brev fra skolelærer Baardseth ved Stranden skole hvor han krevde refusjon for utgifter til reparasjon av skolehuset.  Fra taket hadde det lekket ned i skoleværelsene fordi takstein var ødelagt.  Dette var nå utbedret, og læreren var fornøyd med at han hadde fått gjort arbeidet billig. I tillegg til lekkasje fra taket hadde også barna vært utsatt for trekk og kunne derfor pådra seg sykdom. Dette hadde imidlertid skolelæreren fått rettet på ved å sette inn nye dørlister.

Annonse for skoleinventar fra Strømmen Trævarefabrik

Annonse for skoleinventar. Gvarv private middelskole: Diverse skriv og protokoller 1 (1918-1926).