Utdrag av kongelig resolusjon ved opprettelsen av Notodden som kjøpstad - s. 1

Fylkesmannen i Telemark:
Journalsaker - Rekke I nr. 50 (1913)

Notodden ble egen kjøpstad fra 1.1.1913. Notodden kan derfor i januar 2013 feire 100 års jubileum som bykommune.

I arkivet etter fylkesmannen i Telemark kan vi se at etter kongelig resolusjon av 13. desember 1912 ble Notodden opprettet som kjøpstad 1.1.1913. En del av Heddals kommune ble skilt ut og skulle danne grunnlaget for bykommunen Notodden.