Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Hensikten med Larvik hospital var å gi opphold og understøttelse til fattige, som ble kalt lemmene. For å få opphold kunne de søke om plass. Opptakskravene ved hospitalet har endret seg, i en periode fra midten av 1800-tallet tok hospitalet bare inn kvinner. I dag rommer hospitalet 12 trygdeleiligheter.

I hospitalets vedtekter, fundatsen, ble vilkårene for å bli tatt opp som beboer beskrevet. Den ene gruppen som kunne være berettiget til opphold var malmbrytere og arbeidere fra grevens verk og gruver, som ikke lenger kunne arbeide. Også nødlidende bønder og husfolk, samt fattige fra Larvik by kunne søke. Opprinnelig var det bestemt at det skulle tas inn åtte lemmer, fire menn og fire kvinner. Etter at det nye hospitalet sto ferdig i 1760, ble tallet utvidet.

I 1795 søkte bakerenken Dorthea Catharina Barkman om plass på hospitalet. I søknaden hennes om plass og opphold kan vi lese at hun ønsker å tilbringe de få dagene hun hadde igjen å leve «i Roelighed». For at hun ikke skulle være til belastning for de andre lemmene, tilbød hun 400 riksdaler og alt hun hadde med seg av eiendeler å «henfalde» hospitalet ved hennes død. Hun ble tatt opp på disse vilkårene, og i folketellingen fra 1801 finner vi at Dorthea Barkman fortsatt da bodde ved hospitalet..