Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Larvik hospital kalles den elegante hvite steinbygningen som ligger idyllisk til ved Tollerodden - like ved Larvik kirke. Det opprinnelige bygget fra 1736 var en liten trebygning i en etasje mens den nåværende ble tatt i bruk i 1760. Hospitalet ble reist for å gi opphold og støtte til fattige. Bygningen ble fredet i 1922.

Diplom fra Norges brannkasse til Larvik hospital

Diplom fra Norges brannkasse til Larvik hospital

Da grev Fredrik Ludvig Danneskjold-Laurvig inspiserte det nye Larvik hospital i 1760, var det et påkostet bygg som sto ferdig. Utgiftene til hospitalet kom på over 10 000 riksdaler. Greven hadde imidlertid sikret seg økonomisk støtte fra enkedronning Anna Sophie - både fra et eget hospitalfond og ved at dronningen solgte sin porselenssamling.

Få år etter at Larvik hospital kom i drift forsikret greven bygningen mot brann. I forbindelse med 200-årsjubileet for Norges Brannkasse i 1967 kan vi se i arkivet etter Larvik hospital at hospitalet fikk diplom for å ha vært forsikret i Norges Brannkasse siden starten i 1767.

Hospitalet er fortsatt i bruk og eies av en kommunal stiftelse. Larvik hospital er blant de eldste sosiale institusjoner her i landet.
.