Fotokopi av valgprotokoll for Bø - 2

Bø lensmannskontor: Valgprotokoll 3 (1898-1973)

I 1913 var det kommunevalg i Norge. Allmenn stemmerett for kvinner ved stortingsvalg ble innført dette året, men det første stortingsvalget kvinnene hadde anledning til å stemme ved, ble avholdt i 1915. Allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg ble allerede innført i 1910.

I en valgprotokoll fra Bø i Telemark (1898-1973) kan vi lære mer om hvordan kommunevalget i 1913 rent praktisk ble avholdt. Valget ble gjennomført den 13. oktober, og den 14. oktober ”sammentraadte det samlede valgstyre for Bø i kommunelokalet på Grauteknap  for at optælle og utregne de igaar avholdte valg paa representanter for Bø herred”. Valgstyret tok først fram noe de kaller 51 ”forfaldsanmeldelser”, som ser ut til å være konvolutter med stemmesedler fra valgdeltakere som var forhindret i å møte fram personlig.

Det viser seg at det var viktig å følge rutinene når det gjaldt innlevering av stemmesedler. Ni av de 51 stemmene (forfallsanmeldelsene) ble underkjent. Særlig var det viktig å holde orden på konvoluttene.  Seks av stemmene er underkjent på grunn av feil med disse (at konvolutten ”ikke var igjenklæbet”, for eksempel).  Vi noterer oss også at sju av de ni underkjente stemmene i kommunevalget i Bø i 1913 var avlagt av kvinner.

Ingen kvinner sto oppført på de offisielle valglistene i Bø i 1913, og følgelig ble ingen kvinner valgt inn i kommunestyret. De som stilte lister var Bø venstre bondelag, Bø demokratiske arbeiderlag, Bø arbeiderforening og Venstre.