Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Fogden – eller futen – har røtter tilbake til middelalderen. De viktigste funksjonene helt fra starten og til 1900-tallet har vært knyttet til å kreve inn skatt og bøter (fiskale oppgaver) samt politi- og påtalemyndighet.

Maleri av fogd Arnesen

Maleri av fogd Arnesen utført av Mathias Stoltenberg. Oppbevares ved Norsk Folkemuseum, publisert på Digitalt Museum.

Da fogdeembetet ble opphevet i 1894, ble oppgavene fordelt mellom statlige og kommunale organer. Begrepet fogd forsvant imidlertid ikke. Oppebørselforretninger skulle nå ledes av skattefogd (amtskasserer) i hvert fylke. Skattefogdene eksisterte helt til 2008 da de ble en del av skattekontorene.

Foto av kassabøker fra Øvre Telemark fogderi

Kassabøker fra Øvre Telemark fogderi.

I folketradisjonen er fogden gjerne fremstilt som både brutal og grisk. I eventyrene blir han ofte sammenlignet med ulven. Skattetrykket føltes stort og utløste i perioden før 1600-tallet flere bondeopprør.

Fogdearkivene strekker seg fra midten av 1600-tallet til om lag 1900.
.