Fotokopi av menighetsprotokoll fra Lammers' menighet

Fortegnelse over menighetens medlemmer i 1856.
Den frie apostolisk-kristelige menighet i Skien,
Fa - Menighetsprotokoll.

Lammers ble født i København og var utdannet teolog ved universitetet i Christiania. I flere år arbeidet han som prest i Den norske statskirke. Blant annet var han sogneprest i Bamble i Telemark fra 1835. Han engasjerte seg også for politikk og var ordfører i Bamble i flere år.

I 1848 ble Lammers sogneprest i Skien og han ble en del av det haugianske vekkelsesmiljøet. Idealene hans var trosekthet og trosalvor og mange skal ha reist langt for å høre predikanten Lammers. I 1853 stiftet han landets første indremisjonsforening i Skien. Lammers kom imidlertid på kant med statskirken og i 1856 meldte han seg ut, blant annet fordi han var misfornøyd med skriftemål- og dåpspraksisen. 

4. juli samme år, to dager etter han meldte seg ut, stiftet han Den frie apostolisk-christelige Menighed i Skien. Lammers ble selv forstander. Denne menigheten regnes som en av de første frimenighetene i landet. Flere menigheter inspirert av Lammers' frimenighet ble stiftet rundt i landet. Lammers vendte senere tilbake til statskirken, men flere av frimenighetene bestod.