I arkivet etter skipsfører Ragnvald Knudsen (1855-1930), kaptein på selfangstskipet Hekla fra Tønsberg, finner vi blant annet dette nyttårskortet fra 1891.