I 1898 ble 21 år gamle Truls Reinhardsen Kjeldaas fra Sande og 20 år gamle Anna Gustavsen fra Lier forlovet. De bar ikke ringer, men alle som kjente dem, kjente til forlovelsen. Da Anna i 1901 fikk et barn, og noe ekteskap fortsatt ikke var inngått, anmeldte hun Truls og oppga at hun ønsket ham tiltalt og straffet. Det het nemlig i straffeloven § 24 at den som besvangret noen under ekteskapsløfte som fra hans side ble misligholdt, kunne bli straffet med fengsel eller bøter.

I 1902 kom forhørsrettssaken opp i Jarlsberg fogderi, og en rekke kjærlighetsbrev sendt fra Truls til Anna ble brukt som bevis på forlovelsen, deriblant dette fra mars 1900. Truls forklarte at han vegret seg mot å inngå ekteskap med Anna fordi han ikke ønsket å ta på seg de økonomiske byrdene som ekteskapet ville medføre. Han hadde ingenting å utsette på hennes rykte, og heller ikke dårlig økonomi. Han erkjente seg derfor skyldig, og ble dømt til ”Fængsel paa Vand og Brød” i åtte dager. (Kilde: Jarlsberg fogderi, Justissaker 17b (1902))