Skulle han tilfeldigvis ha dratt til Sandefjord mellom 1901 og 1912, så kan du kanskje finne ham igjen i protokoll over tilreisende til Sandefjord.

Vi kan her blant annet finne informasjon om en person som ankom Sandefjord 13 februar 1903: ” Torsten Torstensen Hagerbakken (Bleken) mur- og jernbanearbeider, 20/3-54 paa gaarden Bleken (Grans prestegjæld Hadeland) (Søn af Torsten Olsen), hjemmehørende paa Toten, midd. statur, bl.øine, blondt haar uden skjæg (barberet), iført grønne tøibenklæder, blaa genser, blaa scheviots jakke (Les: mellomgrovt ullstoff, tweed), blaa tøishue og lave krogstøvler. Medbringende en brun seildugs haandkuffert. ”

I politi- og lensmannsarkivene finnes pass-, flytte- og fremmedbøker. Protokollen fra Sandefjord politikammer over tilreisende personer er et eksempel litt utenom det vanlige. De fleste slike protokoller inneholder informasjon om tidspunkt for ankomst og/eller avreise, de reisendes yrker og hvor de kommer fra, men det spesielle med denne protokollen er at den for mange av personene gir detaljerte beskrivelser av både utseende og klesdrakt. Her kan du derfor få informasjon du neppe vil finne i verken kirkebøker eller folketellinger.

Fra Sandefjord har Statsarkivet i Kongsberg også en protokoll over inn- og utflyttede i perioden 1903 – 1907, foruten fremmedbok for perioden 1917 – 1918.