Wilhelm Wexels Harboe, sokneprest i Eiker, førte i 1880 inn i kirkeboka at skipper Hans Eriksen Ullern og hustru Antonette Marie samt barna Rønnaug, Christine, Valborg, Hans August og Helene Amalie meldte utflytting til Sandwichøyene (dvs. dagens Hawaii). Vi ser også at kirkeboka gir opplysninger om årstallet for vigselen, barnas dåp og konfirmasjon samt at ektemannen er blitt utstyrt med vandelsattest for reisen.

Samme høst satte de to seilskutene 'Beta' og 'Musca' kursen mot Hawaii med i overkant av 600 passasjerer. Den opprinnelige passasjerlisten for 'Beta' har kommet bort, men det eksisterer en ”provisorisk” navneliste som ble nedskrevet da skipet kom fram til Honolulu. For 'Musca' derimot finnes passasjerlisten bevart. Der står Hans og Antonette Eriksen oppført blant passasjerene. I følge passasjerlisten dro ekteparet med 9 barn over havet - ikke 5 barn som soknepresten i Eiker opplyser.

Behovet for arbeidsfolk til sukkerplantasjene i Hawaii var stort. Nordmannen Christian Lorange drev selv sukkerplantasje på øya.

I 1880 fikk han fullmakt fra immigrasjonskontoret i Hawaii om å reise til Norge for å rekruttere arbeidere til plantasjene. Lorange hadde tilknytning til Drammen. Det var trolig grunnen til at begge skutene seilte fra Drammen, og at mye av 'vervingen' skjedde i Drammensområdet.

Som innlegget i Morgenbladet viser, var det en viss skepsis til hvordan forholdene ville bli for de som reiste.

Navnelistene fra 'Beta' og 'Musca' oppbevares i dag i Hawaii State Archives. En avskrift av listene er digitalisert og lagt ut på Internett.