I arkivene etter Kongsberg politikammer finner vi Max Manus (1914 – 1996) i registret over ettersøkte i perioden 1938 - 1945. Selve ettersøkningen ble sendt ut til politikamre over hele landet av det norske Statspolitiet i mars 1941.

Politiet i Kongsberg har overført etterlysningen til et eget registerkort, hvor vi blant annet kan lese at Max Manus var ettersøkt for voldsforbrytelser. Men dette var nok ingen vanlig voldsforbryter. Som de fleste vet var han motstandsmann under krigen, og det naziststyrte Statspolitiet oppfattet ham derfor som farlig.