Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Arkiv: Ringerike sorenskriveri, firmaregister 5 (1908 - 1942), s. 47 og 68.

Arkiv: Ringerike sorenskriveri, firmaregister 5 (1908 - 1942), s. 47 og 68.

Firmaet 'Hønefoss varehus, Alexander Scharff' ble stiftet i 1915, og virksomheten ble meldt til firmaregisteret i byen. Det var vanskelige økonomiske tider, og firmaet opphørte etter akkordforhandlinger allerede i 1922. Sammen med Aslaug Lind Nilssen kjøpte og drev Alex Scharff i perioden 1919-1924 også manufakturforretningen 'Solbakkens Eftf. A. Nilssen & Co'. Forretningsmannen Scharff lot seg imidlertid ikke knekke av flere økonomiske nedturer. Han kjøpte tilbake varebeholdninger og fortsatte sin handelsvirksomhet.

Fra 1929 til 1930 var Alex Scharff aksjonær og disponent i 'A/S Magasin Norge's forretning i Hønefoss.

En av leverandørene til magasinet var firmaet 'Sverre Lemkow'. Varelisten derfra viser litt av Scharffs sortiment.

Da krigen brøt ut drev Alexander sammen med sønnen Jacob firmaet 'Alex Scharff & Søn', som ikke ble slettet fra firmaregisteret før i 1979..