Trollet som grunner på hvor gammelt det er, tegning i farger

"Trollet som grunner på
hvor gammelt det er" (1911).
Kittelsens kunst formet i
stor grad nordmenns
oppfatning av hvordan
trollet ser ut.

Kunstmaler og tegner Theodor Kittelsen ble født i Kragerø og var sønn av kjøpmann Johannes Kittelsen og Guriane Olsdatter Larsen. Da faren døde tidlig fikk familien dårligere økonomi.

Som urmakerlærling i Arendal møtte Theodor Kittelsen imidlertid jurist og kunstforeningsformann Diderich Maria Aall, som så at han hadde talent for kunst og som samlet inn penger til å hjelpe ham med en kunstutdannelse. Kittelsen fikk sin utdannelse i Kristiania og München og fikk med tiden flere tegninger på trykk i ulike tidsskrifter og bøker.

Tilbake i Norge giftet han seg med Inga Kristine Dahl fra Drøbak, og de to bosatte seg etter hvert på Lauvlia i Sigdal hvor de stiftet familie. Som følge av økonomiske problemer måtte de flytte herfra ti år seinere, men Lauvlia er i dag museum viet til Kittelsens kunst.

For nordmenn flest er nok Kittelsen aller mest kjent for sine illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes samlede eventyr, og han formet i stor grad forestillingen om hvordan det norske trollet og andre naturmytiske vesen ser ut.

Da han døde av tuberkulose 21. januar 1914, stod det å lese i Folkebladet at ”ingen kan tegne trold slik som Kittelsen. Man skulde tro, at han hadde set dem. Og i sin fantasi har han også ”set” dem. Han var trængt ind i folkeeventyrets væsen, og han hadde loddet folkefantasiens dybder” (Folkebladet nr. 5, 1914).

Fotokopi av skyssprotokoll hvor Theodor Kittelsen har skrevet seg inn.

I 1894 reiste Theodor Kittelsen til Haugan i Krødsherad, og har selv ført seg opp i skyssdagboka. Ringerike politikammer: Skyssdagbøker 7 Krødsherad.