Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Laura Elisabeth Kjerulf Müller (1822-1901) var økonom ved Drammen sykehus. Hun skapte institusjonen Bethesda, et hjem for ubemidlede gamle og syke.

Foto av Laura Müller.

Laura Müller. Ukjent fotograf. Hentet fra Marie Høgh og Fredrikke Mørck: Norske kvinder 1814-1914 II. Oslo 1914.

Hun var født i Trondheim og datter av premierløytnant Johannes Klingenberg Müller (1794-1825) og Martha Marie Lyng (1794-1829). Hun forble ugift hele livet, og flyttet etter hvert til Drammen hvor hun bodde sammen med søsteren Anna. De bodde en periode i det som i dag er Øvre Storgate. Bygget huset også pleiehjemmet Bethesda, og lå ved Gamle Kirkeplass.

Laura Müller var økonom ved Drammen sykehus i 23 år fra 1871, og fikk her ideen om å hjelpe gamle, fattige mennesker ved å opprette pleiehjemmet Bethesda. Hun hadde selv ingen midler, men med økonomisk hjelp fra flere andre ble hjemmet satt i drift i 1884. Hjemmet skulle drives i kristen ånd, og Laura Müller skrev i sitt testamente at det alltid skulle ”[…] haves for øie betydningen af de fem Bud som fandtes i Jerusalems Bethesda nemlig, Tro paa Gud, Kjærlighed, sikkert Haab om at Herren vil hjelpe, Udholdenhed og Langmodighed.”

Laura Müller ledet pleiehjemmet alene og nesten helt fram til sin død. 21. mars 1900 ble Bethesda rammet av en brann hvor to kvinnelige beboere omkom. I et forsøk på å redde kvinnene, ble også Laura Müller skadet. I etterkant av dette ble hun syk, og døde i underkant av et år senere. Frøken Caroline Nilsen tok over som bestyrerinne i oktober 1900.

Fotokopi av side 1 av Laura Müllers testamente.

Laura Müllers testamente. Bragernes sokneprestkontor: Yb 8, Diverse dokumenter, Pleiehjemmet Bethesda (1884-1937).

Ved hennes død skrev Drammens Blad:

Frøken Müllers liv var rikt. Å glemme sig selv og leve for andre syntes for henne å være noe ganske selvsagt og naturlig. Men hennes hjertebarn, som hun aldri kunde få gjort nok for og hvem hun i en lang årrekke særlig viet sitt liv, det var de gamle, de allerskrøpeligste menn og kvinner. For å mildne deres kår og skaffe dem et godt, fredelig alderdomshjem med kjærlig pleie for legeme og sjel, var det at hun i 1884 grunnet gamlehjemmet Bethesda uten noen annen kapital enn sin urokkelige tro på at Gud hadde anbetroet henne nettop denne gjerning[…]..