Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Marie Krogsrud (1856-1941) og Janna Marie Danielsen (1853-1950) var i 1901 de to første kvinnelige bystyrerepresentantene i Kragerø.

Foto av Marie Krogsrud

Marie Krogsrud (Foto fra Norske Kvinder, 1914)

Anne Marie Krogsrud var født i Kragerø, og datter av urmaker Jakob Knudsen Krogsrud og Karen Andrea Olsen. Hun var lærerinne på Kragerø kommunale middelskole, hvor hun arbeidet i alle fall fra 1885. Krogsrud ble i 1901 valgt inn i bystyret i Kragerø, og hun ble valgt inn for Høyre. Krogsrud forble ugift hele livet, og døde i Kragerø i 1941.

Janna Marie Danielsen var også født i Kragerø, og var datter av styrmann Knut Jahnsen Klem og Trine Jakobsen. Hun giftet seg med kjøpmann og senere bokholder Georg August Danielsen fra Kristiansand, og sammen hadde de syv barn. Familien tilhørte baptistmenigheten.

Danielsen ble i 1901 valgt inn i bystyret på Avholdsfolkets liste, og i perioden etter dette ble hun valgt inn som vararepresentant.

På et kommunestyremøte hun deltok i 20. oktober 1905, dreide sakene seg blant annet om det skulle fastsettes en vedtekt til forbud mot salg av tobakk til barn under femten år, og dette ble blant annet begrunnet med at man måtte finne en måte å "bedst kunne værne Barn mod disse Giftsorter, der sløver Aandsevnerne og hæmmer Legemets Udvikling [...]." Denne typen vedtekter var nemlig fastsatt i flere andre byer, men forhandlingsprotokollen fra møtet kan fortelle oss at det ikke ble fastsatt en slik vedtekt i denne omgang (Fylkesmannen i Telemark: Amt og kommuner, Herreds- og bystyreforhandlinger Kragerø 2 (1901-1911)).

 .