Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Erika Zimmermann (1858-1933) og Henriette Ebbesen (1853-1939) var i 1901 to av de tre første kvinnelige bystyrerepresentantene i Sandefjord.

Erika Alette Zimmermann var født i Sandefjord og var datter av skipper Erik Schjøth Zimmermann og Anne Lovise Zimmermann. Zimmerman var oppført på Høyres liste.

Utsnitt av firmaregister, Erika Zimmermanns firma

Erika Zimmermann drev egen handel i Sandefjord fra 1891 til 1923. Sandefjord byfogd: Firmaregister I-1 (1891-1897).

Erika Zimmermann drev i flere år egen forretning i Sandefjord. Hun var dessuten medlem i og satt i styret i Sandefjord sanitetsforening.

Henriette Sofie Ebbesen var født i Sandefjord og datter av lege Jørgen Tandberg Ebbesen og Henriette Sofie Ebbesen. Jørgen Ebbesen var også aktiv i lokalpolitikken og satt som ordfører for Høyre i Sandefjord i til sammen ti år. I perioden 1877-1879 var han varamann på Stortinget.

Henriette Ebbesen var engasjert i lokalsamfunnet, i religiøst og veldedig arbeid og i menighetsarbeid. Hun var med på å stifte den kristne foreningen ”Sandherreds og Sandefjords ungdomsforeningen” i 1898, og satt i det første styret. Her ble hun sittende i 27 år og hun fungerte også en tid som formann for foreningen.

I 1907 donerte hun en tomt til ungdomsforeningen som de kunne bygge på. De nye lokalene ble innviet i 1909. Hun var også medlem av styret for Vestfold krets av Norges kristelige Ungdomsforbund i flere år. I tillegg var hun medlem av Sandefjord sanitetsforening og den lokale kretsen av Landskvinnestemmerettsforeningen (L.K.S.F.).

Ebbesen var med på å opprette Sandefjords gamlehjem i 1907-1908 og satt i mange år i styret og fungerte også som hjemmets kasserer.

Ebbesen var engasjert i den tidlige planleggingen av Sandefjord bymuseum og satt i 1899 i komiteen som blant annet arbeidet for å samle inn gjenstander. Året etter brant samlingen opp, og komiteens virksomhet opphørte..