Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Dorthea Strøm Andersen (1868-1944) var én av seks kvinner som ble valgt inn i Larvik bystyre i 1901. Hun var oppført på Venstres liste.

Foto av Dorthea Strøm Andersen

Dorthea Strøm Andersen i Studentene fra 1890 - 25 års-jubileet fra 1915

Hun vokste opp på gården Lystad i Ullensaker. Foreldrene hennes var gårdbruker Paul Christensen Strøm (f. 1830) og Dorthea Jensdatter (f. 1837).

Dorthea var gift med adjunkt Einar J. S. Andersen (f. 1865). Sammen hadde de to døtre; Ellen og Sigrun. Familien flyttet en del rundt i Norge. I Larvik bodde de fra 1894 til 1903. Etter dette bodde de i henholdsvis Mosjøen, Tromsø og Oslo. I sistnevnte by tok familien imot flere ungdommer som hadde reist til byen for å ta utdannelse. I 1931 flyttet Dorthea og mannen til utlandet, og bodde en periode blant annet ved den italienske rivieraen. I 1932 flyttet familien til Sverige.

Dorthea Strøm Andersen fikk sin første undervisning av sin mor og en eldre søster. I tolvårsalderen flyttet hun til onkelen, sogneprest Laache i Eidanger. Mens hun bodde der gikk hun på middelskolen i Porsgrunn. Middelskoleeksamen tok hun på fru Nielsen skole. På samme skole tok hun realartium i 1890 og anneneksamen med tilleggseksamen i latin i 1892.

I de påfølgende årene jobbet hun som guvernante og privatlærerinne. Hun startet også på universitetsstudier i fransk og engelsk, men disse ble avbrutt da hun giftet seg i 1894 og flyttet fra Kristiania og til Larvik. Etter at hun giftet seg fortsatte Dorthea å arbeide som privatlærerinne og arbeidet også på ulike skoler. Hun jobbet også en periode som varamann i Statens filmkontroll.

Da hun kom inn i Larviks bystyre i 1901, ble hun i tillegg valgt inn i styret for sykehuset, folkebiblioteket og Selskapet for Larviks by vel. Dorthea var også medlem av arbeidskomiteen og styret for Larvik husflidsforening (senere Larvik husflidslag) og Stemmerettsforening. Da familien bodde i Nordland, var hun også involvert i ungdomsarbeid og kampen mot tuberkulose..