Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Maleriet Fra Kviteseid

Kanskje var dette skoleveien for mange av elevene i Kviteseid? "Fra Kviteseid" (1868) av Johan Fredrik Eckersberg, tilhører Nasjonalmuseet.

På slutten av året 1814 har skolelærer Bjørnsen i skolekretsen Sundet i Kviteseid ferdigstilt sin årlige rapport om skolegangen og vurderingen av elevenes ferdigheter. Rapporten er sendt til soknepresten og er en del av arkivet etter soknepresten i Kviteseid.

Rapporten er utformet som en elevliste med elevenes navn og alder (fra syv år til de er konfirmerte), antall uker og dager med undervisning, lesekyndighet samt ”status” for hvor mye elevene har lært utenat av katekismen, trosartikler og annet.

Vi ser at elevene har svært liten undervisningstid – ofte fra én til tre uker. Dette fører i neste omgang til at mange elever sliter med dårlig leseferdighet. Vi ser også at evnen til å lære utenat varierer mye fra elev til elev.

Fotokopi av elevliste

Kviteseid sokneprestkontor, skolevesen, diverse dokumenter nr. 3 (1784,1812-1819).

Selv om skolegangen var beskjeden i antall uker, fikk i alle fall de elevene som var til stede i timene en mulighet til å lære å lese. Oversikten viser nemlig at mange elever ikke møtte fram til undervisningen. Dersom vi ser på registrerte skoleelever fra gården Haukom, finner vi at ingen av de tre barna møtte på skolen i hele året. Vi kan tenke oss ulike grunner til dette. Mange måtte hjelpe foreldrene i arbeid hjemme – både ute og inne, andre kunne ha lang og strevsom vei, uvær kunne skape hindringer mens andre manglet skotøy og klær.

Rapporten viser at læreren måler leseferdigheten hos elevene. Det er ikke så underlig når vi vet at allmueskolen var en konfirmasjonsforberedende skole på landet. Først etter 1814 ble skriving og regning obligatoriske fag ved siden av lesing og religion.

Avskrift av listen over skoleungdom i Sunnebygden kan du laste ned her.
.