Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

På Kongsberg var det også matmangel. Befolkningen manglet korn, både til mat og for å få sådd, og de ba magistraten flere ganger om korn våren 1814.

Fotokopi av magistratprotokoll fra Kongsberg.

I magistratprotokollen beskrives det hvilken
nød Kongsbergs befolkning lider.
Kongsberg magistrat, magistratprotokoll nr. 1.

Magistraten ba igjen Provideringskommisjonen, som var nedsatt for å sørge for korntilførselen, om hjelp og understreket at byen nå bare hadde mulighet til å hjelpe de mest trengende.

Kommisjonen kom også til unnsetning tidlig på året 1814, men i april hadde de ikke mulighet til å sende mer korn til Kongsberg. Magistraten fikk da slått opp en plakat hvor det sto at ”Overbeviist om Trangen hos Mængden af Indvaanerne til Korn” hadde han prøvd å få hjelp. Videre stod det å lese at i Drammen hadde det til nå vært mulig å få kjøpt korn og at det fortsatt kunne være tilfelle..