Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Fotokopi av brev til magistraten i Skien og Porsgrunn

Brev til magistraten i Skien og Porsgrunn.
Skien magistrat, Magistratsaker, eske 3.

Magistraten i Skien og Porsgrunn mottok vinteren 1813 en bønn om brød fra flere av beboerne i Porsgrunn. De henvendte seg til magistraten med spørsmål om det var ”muelige at aabne en Vej, hvorved vi kunne erholde det Højstnødvendige til Livets Ophold for os og vores Familie”. 

I brevet er det beskrevet hvor vanskelig matsituasjonen er. Bøndene skal ikke ha hatt mulighet til å selge dem mat fordi de måtte levere til kornmagasinene.
Heller ikke poteter var mulig å oppdrive. Det som var mulig å kjøpe av brød skal ikke ha vært godt, i tilegg til at det var kostbart.

Maleri av Porsgrunn

Maleri av Porsgrunn, 1800, John William Edy.
Fra Boydell's picturesque scenery of Norway,
London 1820.

Avskrift av brevet til magistraten i Skien og Porsgrunn kan du lese her.


.