Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Prins Christian Frederik ønsket å bli eneveldig konge i Norge, og mente at han kunne bli det som følge av arveretten.

Fotokopi av åpent brev fra Christian Frederik

Christian Frederik sendte i februar 1814 ut et åpent brev med varsel om at en forsamling skulle velges til å lage en ny konstitusjon på Eidsvoll. Sigdal lensmannskontor, Sakarkiv, Eb 1(1682-1896).

Dette til tross for at Frederik 6. hadde sagt fra seg den norske tronen da han undertegnet Kieltraktaten 14. januar 1814.

Christian Frederik kalte derfor inn noen av de mest betydningsfulle menn i Norge til et møte på Eidsvoll verk 16. februar, et møte som i ettertiden er blitt hetende Stormannsmøtet på Eidsvoll. Dette møtet gikk nok ikke helt som han hadde sett for seg. Riktig nok lå det i luften at det var Christian Frederik selv som var det gitte førstevalget som konge, men flertallet ville at folket skulle bestemme både den fremtidige styreformen og hvem som skulle styre landet. Han måtte dermed i første omgang nøye seg med regenttittelen.

19. februar sendte så Christian Frederik ut et åpent brev der han varslet at det skulle velges en forsamling til å møte på Eidsvoll for å ”antage en Regjeringsform, som fuldkommen, og for bestandig kan betrygge Folkets Frihed, og Statens Tarv.”
.