Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Fotokopi del av brev fra Diriks

Brev fra Diriks. Larvik byfogd: Uordnede dokumenter. En kopi av brevet finnes i kopibok 1.

Jurist Christian Adolph Diriks var født i København og var i 1814 byfogd i Larvik. Han var Larviks representant i riksforsamlingen. Der tilhørte han Selvstendighetspartiet, men som Jacob Aall skrev i sine dagboknotater: ”Da han med hensyn til politiske Partier iagtog en bestemt Neutralitet, og som dansk Mand stor Tilbageholdenhed i sine Yttringer, deeltog han i Forretningerne paa Eidsvold i det Hele med stor Rolighed […]”. 
 
 Diriks fungerte som riksforsamlingens president noen dager i mai, og skal ha vært blant de ledende jurister på Eidsvoll. Jacob Aall beskrev ham som ”Comiteens Lexikon” når det gjaldt andre lands konstitusjonsformer.

Maleri av Larvik

Maleri av Larvik, 1800, malt av John William Edy. Fra Boydell's picturesque scenery of Norway, London 1820.

Da det nærmet seg slutten på forhandlingene på Eidsvoll, ble det ved kongelig resolusjon bestemt at utgiftene representantene i riksforsamlingen hadde i forbindelse med reisen, skulle dekkes av den enkelte by. Diriks for sin del var ikke interessert i noen tilbakebetaling av utgiftene, og han sendte derfor i august 1814 et brev til byrepresentantene i Larvik der han gjorde det klart at han ikke ønsket en slik godtgjørelse. Snarere ønsket han at pengene byen ville bevilge skulle gå til noe som gagnet det offentlige, som et nytt vakthus når det gamle skulle rives. Det ble etter hvert samlet inn penger fra flere av byens borgere, og senere ble det bestemt at de skulle gå til enten et rådhus eller et samlingssted.

Avskrift av brevet fra Diriks kan du lese her..