Interessentene hadde kjøpt opp en rekke eiendommer i Skrim-traktene utenfor Kongsberg og i Sauherad. Gjennom interessentskapet ble det drevet utstrakt skogbruk i tillegg til jakt og fiske. 

I 1903/04 var det bygget ei jakthytte på Ormetangen ved Ravalsjøen. Denne var bygget med eget losji ved kjøkkenet for tjenerskapet, og ble benyttet til rekreasjon for overklassen.

Disse bildene er hentet fra et fotoalbum fra en påsketur til Ormetangen i 1913, og viser hvordan påsken også da kunne bestå i skiturer, leking i snøen og avslapping i solveggen om dagen og peiskos om kvelden. Skipsreder Cecil Smith (1870-1954), en av medeierne i Ravalsjøskogenes Interessentskap, er vert.

Foto av personer foran peis

Bildene er hentet fra Ravalsjøskogenes Interessentskap: Ua 1 – Foto. Cecil Smith stående helt til venstre på det nederste bildet.