Konfirmanter i Norderhov i 1915

Konfirmanter i Norderhov i 1915

I arkivet fra sognepresten i Norderhov (Buskerud fylke) finner vi to protokoller med innlimte konfirmantbilder fra 1907 og fremover til utpå 1920-tallet. Dessverre er ikke de nyeste påført navn og bosted, og disse er derfor ikke tatt med her.

Fotografiene viser ungdommer preget av stundens alvor, og uttrykket ”inn i de voksnes rekker” passet vel bedre da enn nå. Etter konfirmasjonen gikk mange ut i tjeneste eller reiste til sjøs fordi foreldrene ikke hadde råd til å forsørge dem lenger.

Bildene gir også detaljerte opplysninger om datidens penklær og frisyrer. Fordi fotografiene ble tatt noen dager før konfirmasjonen, har presten gjort anmerkninger dersom noen ikke ble konfirmert. Han har også påført opplysninger flere år senere om at enkelte var døde.