Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Kongsberg den 11. juli 1905. Lynet har slått ned, og det brenner på Skavanger. Lågen renner stor og stri rett nedenfor eiendommen, men flammene får godt tak i de tørre tømmerveggene, og skadene blir store. Branntaksten på eiendommen den 30. mai året etter viser at flere bygninger på gården ble revet og erstattet med nye.

Taksten gir detaljerte opplysninger om husenes utseende og størrelser. Det nye våningshuset hadde, foruten det tapetserte værelset, også 2 ”betrukne og malede” værelser samt 2 piper med til sammen 6 fireetasjes kakkelovner. I drengestuebygningen var det en bakerovn.

Branntakster er vår viktigste kilde til opplysninger om hus og bygninger i eldre tid. Disse finner vi i arkivene etter magistrat (for byene) og lensmenn (for landdistriktene).

Allerede før brannen i 1905 var det planer om bygging av et nytt og større våningshus på Skavanger. Tegningen over viser ett av utkastene til ny fløtningsinspektørbolig fra juni 1905.
 I forbindelse med en ombygging av huset i 1918 finner vi også fotografier og flere plantegninger i arkivet etter daværende eier, Øvre Lågens Fellesfløtningsforening – som senere ble en del av Numedalslågens fellesfløtningsforening.
.